شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BankInvest Basis Globale Aktier A

BankInvest Basis Globale Aktier A
نرخ فعلی: 290.13 0
واحد حجمی: -
نرخ فعلی: 290.13 0
واحد پولی: کرون دانمارک
کشور : دانمارک
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
واحد حجمی: -
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۶ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
BankInvest Basis Globale Aktier A - - - 50.28 51.09 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 0 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: - کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 0 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: - کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 279 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.13 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 279 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.13 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.99%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی