لیر سوریه (بانکی)

Bank SYP
نرخ فعلی:: 17 -
ارز دولتی

نرخ فعلی: : 17 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 17 -

واحد پولی : ریال

کشور : سوریه

شاخه : ارز دولتی

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات لیر سوریه (بانکی)

در حال حاضر قیمت لیر سوریه (بانکی) چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر لیر سوریه (بانکی) 17 ریال می باشد

قیمت لیر سوریه (بانکی) روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت لیر سوریه (بانکی) روز گذشته برابر با 17 ریال بود

قیمت لیر سوریه (بانکی) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت لیر سوریه (بانکی) نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت لیر سوریه (بانکی) در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای لیر سوریه (بانکی) برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای لیر سوریه (بانکی) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

17 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای لیر سوریه (بانکی) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

17 ریال

قیمت لیر سوریه (بانکی) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیر سوریه (بانکی) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال لیر سوریه (بانکی) نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت لیر سوریه (بانکی) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیر سوریه (بانکی) در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال لیر سوریه (بانکی) نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت لیر سوریه (بانکی) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیر سوریه (بانکی) در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 17 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال لیر سوریه (بانکی) نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت لیر سوریه (بانکی) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیر سوریه (بانکی) در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 17 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال لیر سوریه (بانکی) نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت لیر سوریه (بانکی) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیر سوریه (بانکی) در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 21 تیر 1400  با رقم 33 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 48.48 درصدی یا 16 ریال لیر سوریه (بانکی) نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت لیر سوریه (بانکی) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای لیر سوریه (بانکی) برابر است با 176 ریال که در تاریخ چهارشنبه 29 مرداد 1393  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در لیر سوریه (بانکی) چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به لیر سوریه (بانکی) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 50 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید لیر سوریه (بانکی) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به لیر سوریه (بانکی) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در لیر سوریه (بانکی) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به لیر سوریه (بانکی)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در لیر سوریه (بانکی) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به لیر سوریه (بانکی) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در لیر سوریه (بانکی) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 21 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به لیر سوریه (بانکی)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 48.48 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر سوریه (بانکی) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر سوریه (بانکی)، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر سوریه (بانکی) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر سوریه (بانکی)، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر سوریه (بانکی) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر سوریه (بانکی)،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر سوریه (بانکی) نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر سوریه (بانکی)،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر سوریه (بانکی) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 28.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر سوریه (بانکی)،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر سوریه (بانکی) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر سوریه (بانکی)،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر سوریه (بانکی) نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 30.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر سوریه (بانکی)،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات لیر سوریه (بانکی)

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین