دلار سنگاپور 

Bank SGD
نرخ فعلی:: 31,680 0.05
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 31,680 0.05
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 31,680 0.05
واحد پولی : ریال
کشور : سنگاپور
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی