کرون سوئد 

Bank SEK
نرخ فعلی:: 5,051 0
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 5,051 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 5,051 0
واحد پولی : ریال
کشور : سوئد
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۸ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون سوئد  - 79 181 174 752 289

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,995 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 56 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,974 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 77 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,964 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 87 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,985 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 66 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.32%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی