ریال عربستان 

Bank SAR
نرخ فعلی:: 11,200 0.01
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 11,200 0.01
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 11,200 0.01
واحد پولی : ریال
کشور : عربستان سعودی
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی