ریال عربستان 

Bank SAR
نرخ فعلی:: 11,200 0
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 11,200 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 11,200 0
واحد پولی : ریال
کشور : عربستان سعودی
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۳۱ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ریال عربستان  - 1 1 - 1 136

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,200 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: - ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,200 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: - ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,201 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,201 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.01%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی