روبل روسیه 

Bank RUB
نرخ فعلی:: 556 0
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 556 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 556 0
واحد پولی : ریال
کشور : روسیه
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۶ فروردین

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
روبل روسیه  - 10 21 17 5 110

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 549 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 554 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 563 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 559 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.54%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی