روبل روسیه 

Bank RUB
نرخ فعلی:: 560 0
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 560 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 560 0
واحد پولی : ریال
کشور : روسیه
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۵ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
روبل روسیه  - 3 10 19 10 112

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 559 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 554 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 561 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 562 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.36%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی