صد روپیه پاکستان (بانکی)

Bank PKR
نرخ فعلی:: 24,331 0.07
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 24,331 0.07
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 24,331 0.07
واحد پولی : ریال
کشور : پاکستان
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

صد روپیه پاکستان (بانکی) در روز جاری

۰۸:۰۴:۳۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
24,331 08:04:32 - - 17 0.07% - - 217 163
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی