صد روپیه پاکستان 

Bank PKR
نرخ فعلی:: 27,511 0
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 27,511 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 27,511 0
واحد پولی : ریال
کشور : پاکستان
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۰ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
صد روپیه پاکستان  - 123 5 1,081 1,211 8,748

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 27,367 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 144 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 27,422 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 89 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 27,031 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 480 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 26,600 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 911 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.42%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی