صد روپیه پاکستان 

Bank PKR
نرخ فعلی:: 26,169 0.27
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 26,169 0.27
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 26,169 0.27
واحد پولی : ریال
کشور : پاکستان
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۰۳:۰۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
صد روپیه پاکستان  70 8 30 1,077 1,003 7,204

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 26,142 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 27 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 26,164 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 26,240 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 71 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 25,759 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 410 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.59%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی