صد روپیه پاکستان (بانکی)

Bank PKR
نرخ فعلی:: 23,791 -
ارز دولتی

نرخ فعلی: : 23,791 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 23,791 -

واحد پولی : ریال

کشور : پاکستان

شاخه : ارز دولتی

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

‌میانگین متحرک (EMA) صد روپیه پاکستان (بانکی)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 23,851.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 23,846.76
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 23,884.06
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 24,058.48
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 24,182.82
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 24,789.23
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 25,439.97

‌میانگین متحرک (SMA) صد روپیه پاکستان (بانکی)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 23,869.2
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 23,847.8
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 23,908.8
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 24,143.36
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 24,265.4
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 24,923.65
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 25,941.47

سطوح ‌حمایت و مقاومت صد روپیه پاکستان (بانکی)

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 23,791 23,791 23,791 - -
حمایت 2 (S2) 23,791 23,791 23,791 11,895.5 -
حمایت 1 (S1) 23,791 23,791 23,791 - 23,791
نقطه پیوت (PP) 23,791 23,791 23,791 11,895.5 23,791
مقاومت 1 (R1) 23,791 23,791 23,791 - 23,791
مقاومت 2 (R2) 23,791 23,791 23,791 11,895.5 -
مقاومت 3 (R3) 23,791 23,791 23,791 - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی