ریال عمان (بانکی)

Bank OMR
نرخ فعلی:: 109,230 0
ارز دولتی

نرخ فعلی: : 109,230 0

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 109,230 0

واحد پولی : ریال

کشور : عمان

شاخه : ارز دولتی

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات ریال عمان (بانکی)

در حال حاضر قیمت ریال عمان (بانکی) چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ریال عمان (بانکی)
109,230 ریال
می باشد

قیمت ریال عمان (بانکی) روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ریال عمان (بانکی) روز گذشته برابر با
109,231 ریال
بود

قیمت ریال عمان (بانکی) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ریال عمان (بانکی) نسبت به روز گذشته
1 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت ریال عمان (بانکی) در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ریال عمان (بانکی) برابر با 109,230 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عمان (بانکی) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

109,230 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عمان (بانکی) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

109,230 ریال

قیمت ریال عمان (بانکی) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عمان (بانکی) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 109,233 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0. درصدی یا 3 ریال ریال عمان (بانکی) نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ریال عمان (بانکی) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عمان (بانکی)   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 109,232 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.  درصدی یا 2 ریال ریال عمان (بانکی) نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ریال عمان (بانکی) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عمان (بانکی) در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 109,235 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0. درصدی یا 5 ریال ریال عمان (بانکی) نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ریال عمان (بانکی) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عمان (بانکی) در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 خرداد 1400  با رقم 109,235 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0. درصدی یا 5 ریال ریال عمان (بانکی) نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ریال عمان (بانکی) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عمان (بانکی) در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 109,231 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0. درصدی یا 1 ریال ریال عمان (بانکی) نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ریال عمان (بانکی) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ریال عمان (بانکی) برابر است با 114,746 ریال که در تاریخ شنبه 13 مرداد 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ریال عمان (بانکی) چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ریال عمان (بانکی) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.002746 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ریال عمان (بانکی) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عمان (بانکی) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0. درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ریال عمان (بانکی) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عمان (بانکی)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0. درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ریال عمان (بانکی) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عمان (بانکی) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0. درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ریال عمان (بانکی) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ریال عمان (بانکی)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0. درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عمان (بانکی) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.85  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان (بانکی)، 0. درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عمان (بانکی) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان (بانکی)، 0. درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عمان (بانکی) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 3.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان (بانکی)،  0. درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عمان (بانکی) نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان (بانکی)،  0. درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عمان (بانکی) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 8.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان (بانکی)،  0. درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عمان (بانکی) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 35.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان (بانکی)،  0. درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عمان (بانکی) نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 11.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان (بانکی)،  0. درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ریال عمان (بانکی)

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی