ریال عمان (بانکی)

Bank OMR
نرخ فعلی:: 109,233 -
ارز دولتی

نرخ فعلی: : 109,233 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 109,233 -

واحد پولی : ریال

کشور : عمان

شاخه : ارز دولتی

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

نمودار جامع تحولات سالانه ریال عمان (بانکی)

نمودار کندل‌استیک ریال عمان (بانکی) در روز جاری

نمودار نوسانات ریال عمان (بانکی) در روز جاری

مقایسه روند قیمت ریال عمان (بانکی) در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه ریال عمان (بانکی)

اندیکاتورهای ریال عمان (بانکی)

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی