کرون نروژ (بانکی)

Bank NOK
نرخ فعلی:: 4,609 0.61
ارز دولتی

نرخ فعلی: : 4,609 0.61

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 4,609 0.61

واحد پولی : ریال

کشور : نروژ

شاخه : ارز دولتی

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی