کرون نروژ 

Bank NOK
نرخ فعلی:: 5,099 0.31
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 5,099 0.31
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 5,099 0.31
واحد پولی : ریال
کشور : نروژ
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۰۳:۰۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون نروژ  16 16 94 496 994 75

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,052 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 47 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,052 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 47 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,973 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 126 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,911 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 188 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.83%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی