رینگیت مالزی 

Bank MYR
نرخ فعلی:: 10,034 0.15
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 10,034 0.15
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 10,034 0.15
واحد پولی : ریال
کشور : مالزی
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی