رینگیت مالزی 

Bank MYR
نرخ فعلی:: 10,034 0.15
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 10,034 0.15
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 10,034 0.15
واحد پولی : ریال
کشور : مالزی
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۸:۵۴:۱۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
رینگیت مالزی  15 57 124 191 122 130

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,085 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 51 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,059 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,031 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,113 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 79 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.79%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی