رینگیت مالزی 

Bank MYR
نرخ فعلی:: 10,214 0
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 10,214 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 10,214 0
واحد پولی : ریال
کشور : مالزی
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۰ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
رینگیت مالزی  - 42 56 26 522 417

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,229 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,210 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,247 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,302 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 88 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.86%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی