رینگیت مالزی 

Bank MYR
نرخ فعلی:: 10,200 0
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 10,200 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 10,200 0
واحد پولی : ریال
کشور : مالزی
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۷ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
رینگیت مالزی  - 4 21 195 385 418

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,198 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,174 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,183 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,275 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 75 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.74%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی