دینار کویت 

Bank KWD
نرخ فعلی:: 139,534 0
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 139,534 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 139,534 0
واحد پولی : ریال
کشور : کویت
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۵ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دینار کویت  - 413 209 2,188 3,738 781

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 139,396 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 138 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 139,415 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 119 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 139,084 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 450 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 138,572 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 962 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.69%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی