صد ین ژاپن 

Bank JPY
نرخ فعلی:: 37,887 0
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 37,887 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 37,887 0
واحد پولی : ریال
کشور : ژاپن
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۳ تیر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
صد ین ژاپن  - 339 714 2,667 1,298 931

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,127 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 240 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,254 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 367 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,409 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 522 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39,148 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,261 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.33%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی