صد ین ژاپن 

Bank JPY
نرخ فعلی:: 38,407 0.73
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 38,407 0.73
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 38,407 0.73
واحد پولی : ریال
کشور : ژاپن
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۰۳:۰۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
صد ین ژاپن  280 295 146 1,779 824 320

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,528 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 121 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,677 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 270 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,741 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 334 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39,640 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,233 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.21%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی