شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صد دینار عراق 

Bank IQD
نرخ فعلی:: 3,522 0.17
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 3,522 0.17
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 3,522 0.17
واحد پولی : ریال
کشور : عراق
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۳۳:۰۴

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
صد دینار عراق  6 2 7 - 5 647

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,520 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,520 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,523 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,524 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.06%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی