صد دینار عراق 

Bank IQD
نرخ فعلی:: 2,879 0.03
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 2,879 0.03
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 2,879 0.03
واحد پولی : ریال
کشور : عراق
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۸:۰۳:۰۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
صد دینار عراق  1 1 1 1 660 818

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,878 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,878 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,878 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,878 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.03%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی