روپیه هند 

Bank INR
نرخ فعلی:: 567 1.06
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 567 1.06
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 567 1.06
واحد پولی : ریال
کشور : هند
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی