روپیه هند 

Bank INR
نرخ فعلی:: 574 0
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 574 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 574 0
واحد پولی : ریال
کشور : هند
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۲ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
روپیه هند  - 2 1 3 21 52

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 576 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 576 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 571 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 573 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.17%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی