دلار هنگ کنگ 

Bank HKD
نرخ فعلی:: 5,409 0
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 5,409 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 5,409 0
واحد پولی : ریال
کشور : هنگ کنگ
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۰۳:۰۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار هنگ کنگ  - 1 1 8 10 58

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,408 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,412 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,409 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: - ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,413 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.07%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی