پوند 

Bank GBP
نرخ فعلی:: 59,427 1.14
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 59,427 1.14
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 59,427 1.14
واحد پولی : ریال
کشور : بریتانیا
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۰۳:۰۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پوند  670 991 1,722 4,028 8,136 2,433

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 58,399 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,028 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 58,359 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,068 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 58,292 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,135 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 57,503 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,924 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.35%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی