یورو 

Bank EUR
نرخ فعلی:: 51,110 0.04
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 51,110 0.04
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 51,110 0.04
واحد پولی : ریال
کشور : منطقه اروپا
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۰۳:۰۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو  22 700 979 1,410 5,708 856

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 50,678 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 432 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 50,603 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 507 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 50,332 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 778 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 50,608 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 502 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.99%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی