شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو 

Bank EUR
نرخ فعلی:: 49,351 0
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 49,351 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 49,351 0
واحد پولی : ریال
کشور : منطقه اروپا
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۷ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو  - 389 782 3,026 3,000 9,239

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 49,668 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 317 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 49,724 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 373 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 48,815 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 536 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 47,532 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,819 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.83%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی