یوان چین 

Bank CNY
نرخ فعلی:: 6,525 0
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 6,525 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 6,525 0
واحد پولی : ریال
کشور : چین
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۵ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یوان چین  - 6 83 139 611 79

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,526 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,494 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 31 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,466 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 59 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,461 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 64 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.99%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی