فرانک سوئیس 

Bank CHF
نرخ فعلی:: 46,563 0.18
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 46,563 0.18
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 46,563 0.18
واحد پولی : ریال
کشور : سوئیس
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۰۳:۰۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
فرانک سوئیس  83 557 1,044 715 3,249 4,567

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 46,187 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 376 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 45,944 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 619 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 45,731 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 832 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 46,434 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 129 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.28%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی