دلار کانادا 

Bank CAD
نرخ فعلی:: 33,763 2.25
نرخ‌های پایه
نرخ فعلی: : 33,763 2.25
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 33,763 2.25
واحد پولی : ریال
کشور : کانادا
شاخه : نرخ‌های پایه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی