دلار کانادا 

Bank CAD
نرخ فعلی:: 31,601 0
نرخ‌های پایه
نرخ فعلی: : 31,601 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 31,601 0
واحد پولی : ریال
کشور : کانادا
شاخه : نرخ‌های پایه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۸ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار کانادا  - 286 272 1,342 482 4,405

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,871 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 270 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,830 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 229 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,764 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 163 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,239 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 362 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.16%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی