دلار کانادا 

Bank CAD
نرخ فعلی:: 33,763 2.25
نرخ‌های پایه
نرخ فعلی: : 33,763 2.25
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 33,763 2.25
واحد پولی : ریال
کشور : کانادا
شاخه : نرخ‌های پایه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۰۳:۱۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار کانادا  758 771 1,074 916 2,807 1,638

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 34,628 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 865 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 34,716 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 953 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34,159 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 396 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33,608 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 155 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.46%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی