دلار کانادا 

Bank CAD
نرخ فعلی:: 34,250 0.47
نرخ‌های پایه
نرخ فعلی: : 34,250 0.47
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 34,250 0.47
واحد پولی : ریال
کشور : کانادا
شاخه : نرخ‌های پایه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۱:۰۳:۲۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار کانادا  159 254 867 2,094 4,524 1,543

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 33,939 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 311 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 33,689 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 561 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 33,434 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 816 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33,050 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,200 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.63%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی