دلار کانادا 

Bank CAD
نرخ فعلی:: 33,763 2.25
نرخ‌های پایه
نرخ فعلی: : 33,763 2.25
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 33,763 2.25
واحد پولی : ریال
کشور : کانادا
شاخه : نرخ‌های پایه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
nasaac 2,285 ۲۸ خرداد - - 2,285 2,285 0 11 2,285 2,360
Sensex  52,344.45 ۲۸ خرداد - - 52,569.71 51,713.85 0 690.45 52,773.05 52,773.05
test 7,930,200 ۲۲ فروردین - - 8,006,400 7,854,600 0 - - -
tin 14,760 ۱۹ فروردین - - 14,870 14,310 0 - - -
zinc 2,572.5 ۱۳ بهمن - - 2,608.25 2,570.5 0 - - -
آبشده نقدی 8,505,000 ۹ خرداد - - 8,505,000 8,505,000 0 - - -
آلومینیوم 2,384 ۲۸ خرداد - - 2,408.5 2,368.5 0 59 2,489.75 2,506.5
آلومینیوم 1,480 ۱۹ فروردین - - 1,499.75 1,474.25 0 - - -
آیبکس 35 9,030.6 ۲۸ خرداد - - 9,181 8,989 0 146.4 9,281.1 9,281.1
اتریوم 2,200.01 ۲۳:۲۱:۰۹ 41.44 1.92% 2,273.94 2,173.52 2,180.16 300.99 2,568.09 2,811.85
اس & پی 500 4,166.45 ۰۰:۵۵:۳۲ 17.4 0.42% 4,166.45 4,164.1 4,164.1 41.55 4,248.2 4,248.2
استاکس 600 452.05 ۲۸ خرداد - - 459.61 451.78 0 1.05 459.86 459.86
انس 1,301.47 ۹ خرداد - - 1,301.47 1,301.47 0 - - -
بنزین 2.158 ۰۱:۲۹:۵۷ 0.008 0.37% 2.1647 2.158 2.1605 0.158 2.175 2.2241
بولیوار ونزوئلا برابر دلار 0.0001 ۷ مرداد - - 0.0001 0.0001 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی