منات آذربایجان 

Bank AZN
نرخ فعلی:: 24,722 0.06
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 24,722 0.06
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 24,722 0.06
واحد پولی : ریال
کشور : جمهوری آذربایجان
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۰۳:۰۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
منات آذربایجان  15 1 1 1 7 16

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,714 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24,733 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,723 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,719 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.01%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی