صد درام ارمنستان

Bank AMD
نرخ فعلی:: 8,047 0.02
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 8,047 0.02
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 8,047 0.02
واحد پولی : ریال
کشور : ارمنستان
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۰۳:۰۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
صد درام ارمنستان 2 16 57 674 563 621

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,067 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,074 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 27 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,024 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,072 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.31%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی