شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

افغانی 

Bank AFN
نرخ فعلی 546 0
ارز دولتی
نرخ فعلی: 546 0
واحد حجمی: اسکناس
نرخ فعلی: 546 0
واحد پولی: ریال
کشور : ایران
شاخه: ارز دولتی
واحد حجمی: اسکناس
نوع بازار: بازار داخلی

عملکرد ۱۷ تیر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
افغانی  - 1 1 3 23 69

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 545 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 544 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 548 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 548 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.37%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی