افغانی 

Bank AFN
نرخ فعلی:: 540 0
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 540 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 540 0
واحد پولی : ریال
کشور : افغانستان
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۴ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
افغانی  - 4 4 6 1 53

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 538 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 539 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 541 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 542 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.37%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی