افغانی 

Bank AFN
نرخ فعلی:: 544 0.18
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 544 0.18
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 544 0.18
واحد پولی : ریال
کشور : افغانستان
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۰۳:۰۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
افغانی  1 2 2 2 7 47

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 544 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: - ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 542 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 542 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 542 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.37%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی