افغانی 

Bank AFN
نرخ فعلی:: 527 0
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 527 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 527 0
واحد پولی : ریال
کشور : افغانستان
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 527.61
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 526.52
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 528.94
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 530.48
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 533.69
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 537.53
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 541.97

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 528.2
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 525.8
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 529.85
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 532.2
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 536.08
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 539.19
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 543.14

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 527 527 527 - -
حمایت 2 (S2) 527 527 527 263.5 -
حمایت 1 (S1) 527 527 527 - 527
نقطه پیوت (PP) 527 527 527 263.5 527
مقاومت 1 (R1) 527 527 527 - 527
مقاومت 2 (R2) 527 527 527 263.5 -
مقاومت 3 (R3) 527 527 527 - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی