شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Bamburi Cement

Bamburi Cement
نرخ فعلی 26.65 0
بازار سهام کنیا
نرخ فعلی: 26.65 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 26.65 0
واحد پولی: -
کشور : کنیا
شاخه: بازار سهام کنیا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۰ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Bamburi Cement - 0.40 0.60 40.85 81.35 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 26
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.65
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 26
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.65
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 27
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.35
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 45
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.35
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 68.86%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی