B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc

B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc
نرخ فعلی:: 290.88 0
صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین
نرخ فعلی: : 290.88 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 290.88 0
واحد پولی : -
کشور : لیختن‌اشتاین
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۵ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc - 1.92 8.12 42.01 73.35 66.14

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 292
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.12
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 290
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.88
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 283
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.88
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 276
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.88
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.39%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی