B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc

B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc
نرخ فعلی:: 290.88 0
صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین
نرخ فعلی: : 290.88 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 290.88 0
واحد پولی : -
کشور : لیختن‌اشتاین
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه

نمودار کندل استیک شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار مقایسه روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه

اندیکاتورها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی