شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فلورین آروبا / دلار

AWG/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.5553 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.5553 0.04
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.5553 0.04
واحد پولی : -
کشور : آروبا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۱:۰۳:۵۷

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.5553
بالاترین قیمت روز 0.5555
پایین ترین قیمت روز 0.5553
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.5553
زمان ثبت آخرین نرخ ۲۱:۰۳:۵۷
نرخ روز گذشته 0.5555
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.04%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0002
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
14,226,746 ریال
سکه
14,143,431 ریال
دلار
13,856,206 ریال
یورو
14,441,679 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0002 0.0360% 1399/06/29
یک ماه 0.0003 0.0541% 1399/05/29
شش ماه 0.0002 0.0360% 1399/01/09
یک سال 0.0002 0.0360% 1398/07/05
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.55
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.55
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.55
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.55
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.55
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.55
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.55

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.55
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.55
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.55
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.55
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.55
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.55
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.55

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.55 0.55 0.55 0.55 -
حمایت 2 (S2) 0.55 0.55 0.55 0.55 -
حمایت 1 (S1) 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
نقطه پیوت (PP) 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
مقاومت 1 (R1) 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
مقاومت 2 (R2) 0.55 0.55 0.55 0.55 -
مقاومت 3 (R3) 0.55 0.55 0.55 0.55 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/07/6 0.5553 0.5553 0.5555 0.5553 - 0
1399/07/5 0.5549 0.5549 0.5555 0.5553 - 0
1399/07/4 0.5549 0.5549 0.5553 0.5553 - 0
1399/07/3 0.5549 0.5549 0.5553 0.5553 0.04% 0.0002
1399/07/2 0.5555 0.5549 0.5555 0.5551 - 0
1399/07/1 0.5555 0.5551 0.5555 0.5551 - 0
1399/06/29 0.5553 0.5551 0.5553 0.5551 - 0
1399/06/28 0.5546 0.5546 0.5553 0.5551 0.04% 0.0002
1399/06/27 0.5549 0.5546 0.5555 0.5553 0.13% 0.0007
1399/06/26 0.5546 0.5546 0.5549 0.5546 0.05% 0.0003
1399/06/25 0.5555 0.5546 0.5555 0.5549 - 0
1399/06/24 0.5549 0.5549 0.5555 0.5549 0.11% 0.0006
1399/06/22 0.5549 0.5549 0.5555 0.5555 - 0
1399/06/21 0.5555 0.5549 0.5555 0.5555 0.11% 0.0006
1399/06/20 0.5550 0.5549 0.5555 0.5549 0.11% 0.0006
1399/06/19 0.5550 0.5549 0.5555 0.5555 0.11% 0.0006
1399/06/18 0.5553 0.5549 0.5553 0.5549 - 0
1399/06/15 0.5546 0.5546 0.5549 0.5549 - 0
1399/06/14 0.5546 0.5546 0.5550 0.5549 0.02% 0.0001
1399/05/29 0.5555 0.5550 0.5555 0.5550 - 0
1399/05/28 0.5544 0.5544 0.5555 0.5550 0.09% 0.0005
1399/05/27 0.5555 0.5544 0.5555 0.5555 0.20% 0.0011
1399/05/24 0.5555 0.5544 0.5555 0.5544 - 0
1399/05/23 0.5549 0.5544 0.5555 0.5544 0.20% 0.0011
1399/05/22 0.5550 0.5549 0.5555 0.5555 0.20% 0.0011
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.5553 21:03:57 - - 0.0002 0.04%
0.5553 21:03:08 0.0002 0.04% 0.0002 0.04%
0.5555 21:01:50 - - - -
0.5555 21:01:47 0.0002 0.04% - -
0.5553 20:57:58 0.0002 0.04% 0.0002 0.04%
0.5555 20:57:00 0.0002 0.04% - -
0.5553 20:51:56 0.0002 0.04% 0.0002 0.04%
0.5555 20:50:09 0.0002 0.04% - -
0.5553 20:43:57 0.0002 0.04% 0.0002 0.04%
0.5555 20:42:57 0.0002 0.04% - -
0.5553 20:37:52 0.0002 0.04% 0.0002 0.04%
0.5555 20:36:13 - - - -
0.5555 20:36:12 0.0002 0.04% - -
0.5553 20:32:06 - - 0.0002 0.04%
0.5553 20:31:25 - - 0.0002 0.04%
0.5553 20:31:25 0.0002 0.04% 0.0002 0.04%
0.5555 20:29:12 0.0002 0.04% - -
0.5553 20:23:55 0.0002 0.04% 0.0002 0.04%
0.5555 20:22:12 0.0002 0.04% - -
0.5553 20:16:54 0.0002 0.04% 0.0002 0.04%
0.5555 20:15:10 0.0002 0.04% - -
0.5553 20:09:57 0.0002 0.04% 0.0002 0.04%
0.5555 20:08:20 0.0002 0.04% - -
0.5553 20:05:12 - - 0.0002 0.04%
0.5553 20:04:16 0.0002 0.04% 0.0002 0.04%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی