Australia 2Y

Australia 2Y
نرخ فعلی:: 0.036 19.44
استرالیا
نرخ فعلی: : 0.036 19.44
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.036 19.44
واحد پولی : -
کشور : استرالیا
شاخه : استرالیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۹:۰۴:۱۲

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.036
بالاترین قیمت روز 0.052
پایین ترین قیمت روز 0.036
بیشترین مقدار نوسان روز 0.01
درصد بیشترین نوسان روز 13.89%
نرخ بازگشایی بازار 0.043
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۹:۰۴:۱۲
نرخ روز گذشته 0.043
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 19.44%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.007
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
10,886,166 ریال
سکه
10,950,035 ریال
دلار
10,782,575 ریال
یورو
10,293,539 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0050 12.1951% 1400/04/29
یک ماه 0.0360 50% 1400/04/06
شش ماه 0.0580 61.7021% 1399/11/08
یک سال 0.2580 87.7551% 1399/05/06
سه سال 1.9820 98.2161% 1397/05/05
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.03
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.04
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.06
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.07

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.03
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.04
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.05
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.06
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.05
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.06
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.08

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.01 0.02 0.01 0.01 -
حمایت 2 (S2) 0.02 0.03 0.01 0.02 -
حمایت 1 (S1) 0.03 0.03 0.01 0.03 0.02
نقطه پیوت (PP) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
مقاومت 1 (R1) 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04
مقاومت 2 (R2) 0.05 0.05 0.05 0.05 -
مقاومت 3 (R3) 0.06 0.05 0.05 0.06 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/05/4 0.0240 0.0240 0.0460 0.0420 50% 0.014
1400/05/2 0.0280 0.0280 0.0420 0.0280 25% 0.007
1400/05/1 0.0390 0.0350 0.0430 0.0350 2.86% 0.001
1400/04/31 0.0550 0.0330 0.0550 0.0360 2.78% 0.001
1400/04/30 0.0470 0.0310 0.0470 0.0370 10.81% 0.004
1400/04/29 0.0290 0.0210 0.0560 0.0410 24.39% 0.01
1400/04/28 0.0320 0.0320 0.0540 0.0510 15.91% 0.007
1400/04/27 0.0440 0.0440 0.0440 0.0440 18.18% 0.008
1400/04/26 0.0520 0.0520 0.0520 0.0520 15.38% 0.008
1400/04/25 0.0490 0.0480 0.06 0.06 - 0
1400/04/24 0.04 0.0270 0.06 0.06 22.45% 0.011
1400/04/23 0.0790 0.0490 0.0790 0.0490 42.86% 0.021
1400/04/22 0.0590 0.0590 0.07 0.07 - 0
1400/04/21 0.0680 0.06 0.07 0.07 11.11% 0.007
1400/04/20 0.0630 0.0630 0.0630 0.0630 4.76% 0.003
1400/04/19 0.0660 0.0660 0.0660 0.0660 6.06% 0.004
1400/04/18 0.06 0.06 0.07 0.07 - 0
1400/04/17 0.0570 0.0480 0.07 0.07 - 0
1400/04/16 0.0580 0.0530 0.0780 0.07 - 0
1400/04/15 0.0660 0.0550 0.0790 0.07 - 0
1400/04/14 0.0340 0.0340 0.07 0.07 42.86% 0.021
1400/04/12 0.0590 0.0490 0.0590 0.0490 42.86% 0.021
1400/04/11 0.0590 0.0580 0.0740 0.07 14.29% 0.01
1400/04/10 0.0720 0.0620 0.08 0.08 - 0
1400/04/9 0.0710 0.07 0.08 0.08 - 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.036 09:04:12 0.001 2.78% 0.007 19.44%
0.037 07:03:55 0.004 10.81% 0.006 16.22%
0.041 06:33:24 0.002 4.88% 0.002 4.88%
0.043 06:04:44 0.002 4.88% - -
0.041 05:33:24 0.004 10.81% 0.002 4.88%
0.037 04:33:17 0.004 10.81% 0.006 16.22%
0.041 03:33:16 0.011 26.83% 0.002 4.88%
0.052 03:03:46 0.009 20.93% 0.009 20.93%
0.043 00:34:54 - - - -
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی