دلار استرالیا / راند آفریقای جنوبی

AUD/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 10.7389 0.15
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 10.7389 0.15
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 10.7389 0.15
واحد پولی : -
کشور : استرالیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۹:۴۳:۱۲

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
10.7389 09:43:12 0.0081 0.08% 0.016 0.15% 0.016 0.15% 0.0042 0.2611
10.7308 09:22:10 0.0079 0.07% 0.0079 0.07% 0.0079 0.07% 0.0039 0.2692
10.7387 09:07:59 0.0077 0.07% 0.0158 0.15% 0.0158 0.15% 0.004 0.2613
10.731 08:43:13 0.0013 0.01% 0.0081 0.08% 0.0081 0.08% 0.0037 0.269
10.7323 08:28:50 0.0001 - 0.0094 0.09% 0.0094 0.09% 0.0024 0.2677
10.7324 08:08:17 0.0022 0.02% 0.0095 0.09% 0.0095 0.09% 0.0023 0.2676
10.7346 07:49:58 0.0009 0.01% 0.0117 0.11% 0.0117 0.11% 0.0001 0.2654
10.7337 07:29:00 0.0099 0.09% 0.0108 0.10% 0.0108 0.10% 0.001 0.2663
10.7238 07:08:15 0.0157 0.15% 0.0009 0.01% 0.0009 0.01% 0.0109 0.2762
10.7081 06:49:58 0.0088 0.08% 0.0148 0.14% 0.0148 0.14% 0.0266 0.2919
10.7169 06:28:48 0.0079 0.07% 0.006 0.06% 0.006 0.06% 0.0178 0.2831
10.7248 06:08:12 0.0041 0.04% 0.0019 0.02% 0.0019 0.02% 0.0099 0.2752
10.7289 05:49:52 0.0047 0.04% 0.006 0.06% 0.006 0.06% 0.0058 0.2711
10.7336 05:28:52 0.0114 0.11% 0.0107 0.10% 0.0107 0.10% 0.0011 0.2664
10.745 05:07:55 0.0094 0.09% 0.0221 0.21% 0.0221 0.21% 0.0103 0.255
10.7356 04:43:17 0.0067 0.06% 0.0127 0.12% 0.0127 0.12% 0.0009 0.2644
10.7423 04:28:53 0.0001 - 0.0194 0.18% 0.0194 0.18% 0.0076 0.2577
10.7422 04:08:09 0.015 0.14% 0.0193 0.18% 0.0193 0.18% 0.0075 0.2578
10.7272 03:50:01 0.0003 - 0.0043 0.04% 0.0043 0.04% 0.0075 0.2728
10.7269 03:28:51 0.0016 0.01% 0.004 0.04% 0.004 0.04% 0.0078 0.2731
10.7253 03:08:12 0.0095 0.09% 0.0024 0.02% 0.0024 0.02% 0.0094 0.2747
10.7348 02:43:15 0.0033 0.03% 0.0119 0.11% 0.0119 0.11% 0.0001 0.2652
10.7315 02:21:58 0.0089 0.08% 0.0086 0.08% 0.0086 0.08% 0.0032 0.2685
10.7404 02:02:14 0.0203 0.19% 0.0175 0.16% 0.0175 0.16% 0.0057 0.2596
10.7201 01:43:26 0.012 0.11% 0.0028 0.03% 0.0028 0.03% 0.0146 0.2799
10.7081 01:22:36 0.0088 0.08% 0.0148 0.14% 0.0148 0.14% 0.0266 0.2919
10.6993 01:08:21 0.0074 0.07% 0.0236 0.22% 0.0236 0.22% 0.0354 0.3007
10.7067 00:43:37 0.0147 0.14% 0.0162 0.15% 0.0162 0.15% 0.028 0.2933
10.7214 00:22:33 0.0015 0.01% 0.0015 0.01% 0.0015 0.01% 0.0133 0.2786
10.7229 00:15:44 - - - - - - 0.0118 0.2771
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی