خبر

دلار استرالیا / راند آفریقای جنوبی

AUD/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 12.0316 0.42
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 12.0316 0.42

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 12.0316 0.42

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی