دلار استرالیا / دلار

AUD/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.7512 0.27
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.7512 0.27
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.7512 0.27
واحد پولی : -
کشور : استرالیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار استرالیا / دلار در روز جاری

۱۸:۱۳:۱۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.7512 18:13:17 0.0002 0.03% 0.002 0.27% 0.002 0.27% 0.0007 0.2488
0.7514 18:11:20 0.0004 0.05% 0.0022 0.29% 0.0022 0.29% 0.0005 0.2486
0.751 18:09:17 0.0005 0.07% 0.0018 0.24% 0.0018 0.24% 0.0009 0.249
0.7515 18:08:16 0.0002 0.03% 0.0023 0.31% 0.0023 0.31% 0.0004 0.2485
0.7513 18:07:35 0.0003 0.04% 0.0021 0.28% 0.0021 0.28% 0.0006 0.2487
0.7516 18:05:24 - - 0.0024 0.32% 0.0024 0.32% 0.0003 0.2484
0.7516 18:05:23 0.0002 0.03% 0.0024 0.32% 0.0024 0.32% 0.0003 0.2484
0.7514 18:03:25 0.0005 0.07% 0.0022 0.29% 0.0022 0.29% 0.0005 0.2486
0.7519 18:02:58 - - 0.0027 0.36% 0.0027 0.36% - 0.2481
0.7519 18:02:53 0.0004 0.05% 0.0027 0.36% 0.0027 0.36% - 0.2481
0.7515 17:59:13 0.0002 0.03% 0.0023 0.31% 0.0023 0.31% 0.0004 0.2485
0.7517 17:57:15 0.0005 0.07% 0.0025 0.33% 0.0025 0.33% 0.0002 0.2483
0.7512 17:56:24 0.0005 0.07% 0.002 0.27% 0.002 0.27% 0.0007 0.2488
0.7517 17:55:18 - - 0.0025 0.33% 0.0025 0.33% 0.0002 0.2483
0.7517 17:55:17 0.0003 0.04% 0.0025 0.33% 0.0025 0.33% 0.0002 0.2483
0.752 17:53:14 0.0004 0.05% 0.0028 0.37% 0.0028 0.37% 0.0001 0.248
0.7516 17:50:20 - - 0.0024 0.32% 0.0024 0.32% 0.0003 0.2484
0.7516 17:50:19 0.0004 0.05% 0.0024 0.32% 0.0024 0.32% 0.0003 0.2484
0.7512 17:49:25 0.0004 0.05% 0.002 0.27% 0.002 0.27% 0.0007 0.2488
0.7516 17:47:14 0.0001 0.01% 0.0024 0.32% 0.0024 0.32% 0.0003 0.2484
0.7515 17:43:15 0.0003 0.04% 0.0023 0.31% 0.0023 0.31% 0.0004 0.2485
0.7512 17:41:17 0.0002 0.03% 0.002 0.27% 0.002 0.27% 0.0007 0.2488
0.7514 17:39:16 0.0002 0.03% 0.0022 0.29% 0.0022 0.29% 0.0005 0.2486
0.7512 17:37:15 0.0002 0.03% 0.002 0.27% 0.002 0.27% 0.0007 0.2488
0.7514 17:36:56 - - 0.0022 0.29% 0.0022 0.29% 0.0005 0.2486
0.7514 17:36:56 - - 0.0022 0.29% 0.0022 0.29% 0.0005 0.2486
0.7514 17:36:19 0.0002 0.03% 0.0022 0.29% 0.0022 0.29% 0.0005 0.2486
0.7516 17:33:20 0.0001 0.01% 0.0024 0.32% 0.0024 0.32% 0.0003 0.2484
0.7515 17:31:17 0.0001 0.01% 0.0023 0.31% 0.0023 0.31% 0.0004 0.2485
0.7516 17:30:25 - - 0.0024 0.32% 0.0024 0.32% 0.0003 0.2484
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی