خبر

دلار استرالیا / کرون سوئد

AUD/SEK Ask
نرخ فعلی:: 6.7748 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 6.7748 0.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 6.7748 0.02

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی