دلار استرالیا / ریال عربستان

AUD/SAR Ask
نرخ فعلی:: 2.802 0.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.802 0.09
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.802 0.09
واحد پولی : -
کشور : استرالیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار استرالیا / ریال عربستان در روز جاری

۰۲:۲۲:۵۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.802 02:22:59 0.0008 0.03% 0.0026 0.09% 0.0006 0.02% 0.0221 0.198
2.8012 02:03:41 - - 0.0034 0.12% 0.0002 0.01% 0.0229 0.1988
2.8012 02:03:39 0.0006 0.02% 0.0034 0.12% 0.0002 0.01% 0.0229 0.1988
2.8018 01:43:57 0.0006 0.02% 0.0028 0.10% 0.0004 0.01% 0.0223 0.1982
2.8012 01:22:36 0.0003 0.01% 0.0034 0.12% 0.0002 0.01% 0.0229 0.1988
2.8009 01:02:48 - - 0.0037 0.13% 0.0005 0.02% 0.0232 0.1991
2.8009 01:02:44 0.0005 0.02% 0.0037 0.13% 0.0005 0.02% 0.0232 0.1991
2.8014 00:43:37 - - 0.0032 0.11% - - 0.0227 0.1986
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی