دلار استرالیا / دلار نیوزیلند

AUD/NZD Ask
نرخ فعلی:: 1.0509 0.19
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.0509 0.19

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.0509 0.19

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

دلار استرالیا / دلار نیوزیلند در روز جاری

۰۷:۰۳:۳۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.0509 07:03:37 - - 0.002 0.19% 0.0018 0.17% 0.0021 0.0509
1.0509 07:03:33 0.0003 0.03% 0.002 0.19% 0.0018 0.17% 0.0021 0.0509
1.0506 06:43:35 0.0002 0.02% 0.0017 0.16% 0.0015 0.14% 0.0018 0.0506
1.0508 05:43:44 0.0002 0.02% 0.0019 0.18% 0.0017 0.16% 0.002 0.0508
1.0506 05:23:38 0.0008 0.08% 0.0017 0.16% 0.0015 0.14% 0.0018 0.0506
1.0498 05:03:28 - - 0.0009 0.09% 0.0007 0.07% 0.001 0.0498
1.0498 05:03:24 0.0001 0.01% 0.0009 0.09% 0.0007 0.07% 0.001 0.0498
1.0497 04:43:54 0.0001 0.01% 0.0008 0.08% 0.0006 0.06% 0.0009 0.0497
1.0498 03:44:51 0.0006 0.06% 0.0009 0.09% 0.0007 0.07% 0.001 0.0498
1.0492 03:24:00 0.0001 0.01% 0.0003 0.03% 0.0001 0.01% 0.0004 0.0492
1.0491 03:04:33 - - 0.0002 0.02% - - 0.0003 0.0491
1.0491 03:04:29 0.0012 0.11% 0.0002 0.02% - - 0.0003 0.0491
1.0503 02:24:01 0.0012 0.11% 0.0014 0.13% 0.0012 0.11% 0.0015 0.0503
1.0491 02:04:47 - - 0.0002 0.02% - - 0.0003 0.0491
1.0491 02:04:45 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% - - 0.0003 0.0491
1.0496 01:44:26 0.0004 0.04% 0.0007 0.07% 0.0005 0.05% 0.0008 0.0496
1.0492 01:23:40 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0001 0.01% 0.0004 0.0492
1.0489 01:03:46 - - - - 0.0002 0.02% 0.0001 0.0489
1.0489 01:03:44 0.0002 0.02% - - 0.0002 0.02% 0.0001 0.0489
1.0491 00:44:05 - - 0.0002 0.02% - - 0.0003 0.0491
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی