دلار استرالیا / دلار نیوزیلند

AUD/NZD Ask
نرخ فعلی:: 1.0786 0.15
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.0786 0.15
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.0786 0.15
واحد پولی : -
کشور : استرالیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۲:۰۴:۴۲

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.0786 02:04:42 - - 0.0016 0.15% 0.0016 0.15% 0.0046 0.0786
1.0786 02:04:41 0.0013 0.12% 0.0016 0.15% 0.0016 0.15% 0.0046 0.0786
1.0773 01:56:42 0.0013 0.12% 0.0029 0.27% 0.0029 0.27% 0.0059 0.0773
1.0786 01:44:48 0.0013 0.12% 0.0016 0.15% 0.0016 0.15% 0.0046 0.0786
1.0773 01:28:38 0.0022 0.20% 0.0029 0.27% 0.0029 0.27% 0.0059 0.0773
1.0795 01:23:11 0.0022 0.20% 0.0007 0.06% 0.0007 0.06% 0.0037 0.0795
1.0773 01:07:52 0.0025 0.23% 0.0029 0.27% 0.0029 0.27% 0.0059 0.0773
1.0798 01:04:46 - - 0.0004 0.04% 0.0004 0.04% 0.0034 0.0798
1.0798 01:04:44 0.0005 0.05% 0.0004 0.04% 0.0004 0.04% 0.0034 0.0798
1.0803 00:44:40 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0029 0.0803
1.0802 00:38:49 - - - - - - 0.003 0.0802
1.0802 00:38:49 - - - - - - 0.003 0.0802
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی