دلار استرالیا / رینگیت مالزی

AUD/MYR Ask
نرخ فعلی:: 2.9965 0.03
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.9965 0.03

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.9965 0.03

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

دلار استرالیا / رینگیت مالزی در روز جاری

۰۳:۲۳:۴۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.9965 03:23:44 0.0021 0.07% 0.0009 0.03% 0.0012 0.04% 0.0469 0.0035
2.9986 03:04:33 - - 0.003 0.10% 0.0009 0.03% 0.0448 0.0014
2.9986 03:04:33 0.0017 0.06% 0.003 0.10% 0.0009 0.03% 0.0448 0.0014
2.9969 02:23:31 0.0034 0.11% 0.0013 0.04% 0.0008 0.03% 0.0465 0.0031
3.0003 02:04:14 - - 0.0047 0.16% 0.0026 0.09% 0.0431 0.0003
3.0003 02:04:08 0.003 0.10% 0.0047 0.16% 0.0026 0.09% 0.0431 0.0003
2.9973 01:44:29 0.0009 0.03% 0.0017 0.06% 0.0004 0.01% 0.0461 0.0027
2.9982 01:22:55 0.0009 0.03% 0.0026 0.09% 0.0005 0.02% 0.0452 0.0018
2.9973 01:03:46 - - 0.0017 0.06% 0.0004 0.01% 0.0461 0.0027
2.9973 01:03:46 0.0021 0.07% 0.0017 0.06% 0.0004 0.01% 0.0461 0.0027
2.9994 00:43:59 0.0017 0.06% 0.0038 0.13% 0.0017 0.06% 0.044 0.0006
2.9977 00:22:50 - - 0.0021 0.07% - - 0.0457 0.0023
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی