دلار استرالیا / پزوی مکزیک

AUD/MXN Ask
نرخ فعلی:: 15.6582 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 15.6582 0.04
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 15.6582 0.04
واحد پولی : -
کشور : استرالیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۲:۲۱:۵۵

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 15.6582
بالاترین قیمت روز 15.6759
پایین ترین قیمت روز 15.6366
بیشترین مقدار نوسان روز 0.02
درصد بیشترین نوسان روز 0.11%
نرخ بازگشایی بازار 15.6659
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۲:۲۱:۵۵
نرخ روز گذشته 15.664
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.04%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0058
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,699,224 ریال
سکه
8,970,453 ریال
دلار
8,927,150 ریال
یورو
8,950,641 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0646 0.4143% 1400/02/13
یک ماه 0.2959 1.9261% 1400/01/20
شش ماه 0.9007 6.1033% 1399/08/20
یک سال 0.1771 1.1440% 1399/02/21
سه سال 1.1432 7.8760% 1397/02/20
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 15.66
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 15.64
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 15.56
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 15.53
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 15.62
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 15.60
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 15.49

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 15.66
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 15.63
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 15.53
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 15.48
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 15.59
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 15.61
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 15.32

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 15.59 15.61 15.60 15.60 -
حمایت 2 (S2) 15.61 15.63 15.61 15.62 -
حمایت 1 (S1) 15.63 15.64 15.61 15.64 15.62
نقطه پیوت (PP) 15.65 15.65 15.65 15.66 15.65
مقاومت 1 (R1) 15.67 15.67 15.70 15.68 15.66
مقاومت 2 (R2) 15.69 15.68 15.70 15.70 -
مقاومت 3 (R3) 15.71 15.69 15.70 15.72 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/19 15.6699 15.6699 15.6699 15.6699 0.13% 0.0199
1400/02/18 15.6505 15.6172 15.6505 15.65 - 0.0002
1400/02/17 15.6363 15.5760 15.6707 15.6498 0.04% 0.0058
1400/02/16 15.7032 15.6440 15.7270 15.6440 0.36% 0.0561
1400/02/15 15.6199 15.6081 15.7127 15.7001 0.28% 0.0442
1400/02/14 15.6747 15.5936 15.6937 15.6559 0.40% 0.0623
1400/02/13 15.6223 15.5936 15.7067 15.5936 - 0
1400/02/12 15.6323 15.5936 15.6466 15.5936 - 0
1400/02/11 15.6104 15.5936 15.6323 15.5936 0.11% 0.0166
1400/02/10 15.5887 15.5595 15.6289 15.6102 0.14% 0.0212
1400/02/9 15.4935 15.4832 15.6525 15.5890 0.52% 0.0814
1400/02/8 15.5932 15.4956 15.5944 15.5076 0.44% 0.0681
1400/02/7 15.5245 15.4766 15.5757 15.5757 0.37% 0.0574
1400/02/6 15.3736 15.3736 15.5183 15.5183 0.75% 0.1149
1400/02/5 15.4034 15.4034 15.4034 15.4034 0.16% 0.0248
1400/02/4 15.3786 15.3623 15.3786 15.3786 0.11% 0.0163
1400/02/2 15.4309 15.3484 15.4748 15.3623 - 0
1400/02/1 15.4282 15.3623 15.4508 15.3623 - 0
1400/01/31 15.3820 15.3623 15.4976 15.3623 - 0
1400/01/30 15.3913 15.3623 15.4503 15.3623 - 0
1400/01/28 15.3926 15.3623 15.4306 15.3623 - 0
1400/01/27 15.4737 15.3623 15.4832 15.3623 - 0
1400/01/26 15.5164 15.3623 15.5464 15.3623 - 0
1400/01/25 15.3777 15.3464 15.5254 15.3623 - 0
1400/01/24 15.3473 15.3037 15.3770 15.3623 - 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
15.6582 12:21:55 0.008 0.05% 0.0058 0.04%
15.6662 12:08:01 0.0013 0.01% 0.0022 0.01%
15.6675 11:56:45 0.0078 0.05% 0.0035 0.02%
15.6753 11:21:58 0.0114 0.07% 0.0113 0.07%
15.6639 11:01:58 - - 0.0001 -
15.6639 11:01:58 0.0069 0.04% 0.0001 -
15.657 10:42:44 0.0075 0.05% 0.007 0.04%
15.6645 10:21:44 0.0065 0.04% 0.0005 -
15.658 10:01:38 - - 0.006 0.04%
15.658 10:01:36 0.0024 0.02% 0.006 0.04%
15.6556 09:42:38 0.0031 0.02% 0.0084 0.05%
15.6525 09:01:10 - - 0.0115 0.07%
15.6525 09:01:04 0.0077 0.05% 0.0115 0.07%
15.6448 08:42:34 0.0037 0.02% 0.0192 0.12%
15.6485 08:21:30 0.0036 0.02% 0.0155 0.10%
15.6449 08:01:18 - - 0.0191 0.12%
15.6449 08:01:18 0.0083 0.05% 0.0191 0.12%
15.6366 07:21:32 0.0031 0.02% 0.0274 0.18%
15.6397 07:01:04 - - 0.0243 0.16%
15.6397 07:01:01 0.0073 0.05% 0.0243 0.16%
15.647 06:42:28 0.0045 0.03% 0.017 0.11%
15.6425 06:21:34 0.0008 0.01% 0.0215 0.14%
15.6417 06:01:14 - - 0.0223 0.14%
15.6417 06:01:10 0.0005 - 0.0223 0.14%
15.6412 05:42:32 0.0083 0.05% 0.0228 0.15%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی