دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی

AUD/LTL Ask
نرخ فعلی:: 2.0877 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.0877 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.0877 -

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی

در حال حاضر قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی 2.0877 ریال می باشد

قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی روز گذشته برابر با 2.0877 ریال بود

قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.0877 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.0877 ریال

قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 8 مرداد 1400  با رقم 2.1686 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.73 درصدی یا 0.0809 ریال دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 16 بهمن 1399  با رقم 2.2352 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.59 درصدی یا 0.1475 ریال دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی برابر است با 2.3373 ریال که در تاریخ پنجشنبه 7 اسفند 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.436633 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 8 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  3.73 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 16 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.59 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 23.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 36.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 50.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین