خبر

دلار استرالیا / روپیه سریلانکا

AUD/LKR Ask
نرخ فعلی:: 200.36 0.33
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 200.36 0.33

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 200.36 0.33

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی