دلار استرالیا / پوند لبنان

AUD/LBP Ask
نرخ فعلی:: 1,169.25 0.48
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1,169.25 0.48
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,169.25 0.48
واحد پولی : -
کشور : استرالیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
CNY/DZD Ask 20.952 ۱۱:۴۵:۲۱ 0.021 0.10% 20.957 20.933 20.934 0.048 21.012 21.012
DOG/EUSD Ask 0.319 ۱۱:۵۲:۳۰ 0.002 0.63% 0.3221 0.3145 0.3184 - 0.3263 0.5109
HOT/USD Ask 0.0079 ۰۷:۴۲:۲۸ 0.0002 2.53% 0.008 0.0079 0.008 - 0.0081 0.0113
HRK/TRY Ask 138.459 ۱۱:۴۵:۵۴ 0.2729 0.20% 138.9828 138.2901 138.7251 0.459 138.7319 140.9252
LIN/KUSD Ask 24.4956 ۱۱:۱۷:۲۶ 0.6337 2.59% 24.9211 23.873 24.597 3.5044 25.1293 41.75
LUN/AUSD Ask 6.4586 ۱۰:۴۳:۴۴ 0.2504 3.88% 6.6496 6.2732 6.544 0.5414 6.709 15.7928
SAR/ETB Ask 11.7397 ۱۰:۲۳:۳۲ 0.0003 - 11.7422 11.7369 11.7403 0.2603 11.7403 11.7488
USD/ZWL Ask 87.377 ۱۱:۲۵:۳۰ 0.178 0.20% 87.377 87.377 87.377 0.377 - 87.199
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.009 ۸ خرداد - - 0.009 0.009 0 - - 0.009
افغانی افغانستان / دلار 0.0128 ۲۵ خرداد - - 0.0129 0.0128 0 - 0.0129 0.0129
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0097 ۶ خرداد - - 0.0097 0.0097 0 - - 0.0097
انگولتروم بوتان / دلار 0.0136 ۲۴ خرداد - - 0.0136 0.0136 0 - 0.0136 0.0138
بات تایلند / پزو شیلی 23.34 ۰۸:۰۴:۰۰ 0.01 0.04% 23.36 23.33 23.34 0.34 23.33 23.44
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.5429 ۱۱:۴۶:۰۱ 0.0015 0.10% 1.5451 1.5422 1.5422 0.4571 1.5414 1.5414
بات تایلند / پزوی آرژانتین 3.0572 ۱۱:۲۳:۵۹ 0.0016 0.05% 3.0597 3.0558 3.0571 0.0572 3.0605 3.0605
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی