خبر

دلار استرالیا / وون کره جنوبی

AUD/KRW Ask
نرخ فعلی:: 914.42 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 914.42 0.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 914.42 0.04

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی